Kendi işinin patronu olmakherkesin hayalidir. Ekonomik özgürlüğe sahip olmak, esnek çalışma saatleriyle yaşamak ve kendi kuralları doğrultusunda çalışmak. Bu yol da şüphesiz girişimcilikten geçmektedir. Fakat son zamanlarda artan girişimciler kafada soru işaretlerine de yol açmaya başladı. “Benden girişimci olur mu?”, “Girişimcilik doğuştan gelen bir şey mi”, “Nasıl girişimci olurum” ve benzeri sorularla karşılaşıyoruz. Bu sorulardan en önemlisi ise şüphesiz “girişimci olunur mu yoksa doğulur mu?”

Geçtiğimiz yıllarda bu konuyla ilgili birçok araştırma yapıldı ve farklı birçok görüş ortaya atıldı. Hatta bu görüşlerden bazıları girişimcilik geni diye bir şeyin varlığını ortaya sürdü. Böylelikle olaya yeni bir bakış açısı getirerek konuyu başka boyuta taşıdı diyebiliriz. Ancak ilerleyen dönemlerde girişimcilik geni ile ilgili bir bulguya rastlanmadı. Günümüzde ise girişimci olunur diyenler ve girişimci doğulur diyenler ikiye ayrılmış durumda. Gelin bu iki görüşü ayrı ayrı ele alalım, kararı siz verin.

 1.GÖRÜŞ: GİRİŞİMCİ DOĞULUR

Yapılan araştırmalarda girişimcilerin kişilik özellikleri ile girişimciliğe dair özellikleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yani kişiliğiniz, girişimci olup olmayacağınıza büyük oranda etki etmektedir. Kişilik, büyük oranda doğuştan gelen genetik mirasla oluşmaktadır. Genetik mirasla gelen kişilik boyutu üzerine aile ve sosyal çevreden davranışsal veya sosyal öğrenme ile elde edilen özellikler eklenmektedir. Bazı karakter yapıları girişimci ruha daha yatkındır. Karakter ile girişimcilik arasındaki bağa bakmak gerekirse, kişinin vizyonuna ve risk alabilme yeteneğine bakmak gerekir. Bu nedenle karakter ile girişimcilik arasında doğrudan etkili bağ bulunmaktadır. Son araştırmalar bazı durumlarda özellikle çevre faktörlerinin genetik yatkınlıkları ortaya çıkardığını ve kimi durumlarda normalde etkin olmayan bazı genleri harekete geçirdiğini söylüyor.

2.GÖRÜŞ: GİRİŞİMCİ OLUNUR

Diğer bir görüş ise, hayatta hiçbir başarı ya da kazanımın genetik olarak gelmeyeceği fikri gibi, girişimciliğin de zaman içerisinde öğrenilen, geliştirilebilen ve çalışılarak kazanılan bir eylem olduğudur. Kendi ilgi alanlarına yönelik çalışma gösteren bireyler, ister istemez ilgi duydukları alanla ilgili daha yapıcı ve geniş düşünüyor. Bu da onları yaptıkları işlerde daha başarılı kılıyor. Çünkü yaptıkları işten keyif alıyor, daha yeni ve yaratıcı fikirlere sahip oluyorlar. Yapılan araştırmalar da girişimciliğin öğretilebilir olduğunu ispatlıyor. Ancak burada önemli bir nokta var: girişimcilik için bireyde en azından istek ve azim olması gerekiyor. Yalnızca istekli olan bireylerin dahi tutkularının açığa çıkarak başarıya taşıdığı bir gerçek.

Aslında bütün bu tartışmayı bir kenara bırakmak gerekirse, her iki görüş için de doğrudur diyebiliriz. Çünkü herkes girişimci olur mu sorusu çok geniş cevaplar içermektedir ama girişimci olmak da girişimci doğmak da başarı kıstası sayılamaz. Bizim görüşlerimiz bu şekilde, siz neler düşünüyorsunuz?