Daha önce sizlere Girişimciliğin ne olduğundan ve kimlere girişimci denildiğinden bahsettik. Peki, Girişimcilik ekosistemi” nedir, daha önce hiç duydunuz mu?

Girişimcilik ekosistemi, son yıllarda girişimcilerin dilinden düşürmediği bir kavram haline geldi. Kimine göre girişimcilik ekosistemi, bireylerin kendi işini ve iş yerlerini kurabilmeleri için gerekli olan ortam zeminini hazırlayabilmekken, kimine göre belli bir coğrafyayı paylaşan, birbirleri ile ilişkili kişilerin iş fikirlerini destekleyen ve kolaylaştıran unsurlar sunmaktır. 2006 yılında B. Cohen tarafından ilk defa kullanılan girişimcilik ekosistemi kavramı, yerel veya bölgesel girişimciliği etkileyen sosyal ve ekonomik çevredir. Bu sistem, belirli bir yerde birbirleri ile uyum içerisinde çalışan bireyler ve faktörler kümesinden oluşur.

Genellikle girişimcilik ekosistemi denilince akıllara sürekli büyüyen, gelişen ve değişen teknoloji tabanlı girişimler gelir. Bunun en büyük sebebi, teknoloji tabanlı girişimlerin önemli bir inovasyon kaynağı olması ve verimliliğin diğer girişimlere göre daha hızlı artmasıdır. Örnek verecek olursak

buy generic levitra

, e-ticaret ülkemizde ve dünyada hızla büyümekte ve gelişmektedir. Aynı şekilde Network Marketing alanında yapılan atılımlar da bir hayli artmış bulunmakta. Bu girişimler aynı zamanda istihdam yaratan kaynaklardır. Girişimcilik ekosistemleri bulundukları bölgeye göre de farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar genellikle dokuz unsurdan oluşur.

Bu unsurlar şunlardır:

1-) Girişimcilik finansmanı ve finansmana erişim

2-) Devlet politikaları

3-) Kamu girişimcilik programları

4-) Girişimcilik eğitimi

5-) Araştırma, geliştirme ve teknoloji transferi

6-) Ticari ve yasal altyapı

7-) Pazarın açıklığı

😎 Fiziksel altyapı

9-) Kültürel ve sosyal normlar

Türkiye’de son dönemde gelişmekte olan girişimcilik ekosistemini tartarak, adımlarınızı buna göre atmak en doğrusu olacaktır. Büyüyen trendler aynı zamanda ekosisteme etki eden unsurlar tarafından desteklendiğinden, network marketing gibi girişim hareketlerini erken yakalamak, bir adım önde olmak demektir.