Girişimcilik son zamanlarda hayatımızda o kadar önemli bir yer kapladı ki insanlar gelecekte girişimciliğin ne duruma geleceğini sorgulamaya hatta bununla ilgili öngörülerde bulunmaya başladılar. Girişimcilik belki bundan on yıl öncesine kadar birçok insanın yabancı olduğu bir işken, şu an hemen hemen herkesin bir şekilde ek gelir olarak yaptığı iş haline geldi. Hatta gelecekte girişimcilikle uğraşan insan sayısının artarak devam etmesi bekleniyor.

Bir zamanlar var olmayan işler şu an günümüzde çok popülerken gelecekte de tıpkı buna benzer olaylar yaşanacaktır. Yapılan bir araştırmaya göre ilkokul çağındaki çocukların %65’i gelecekte henüz var olmayan işlerde çalışacaklar. Birçok meslek yok olurken, yeni işler de ihtiyaç ve teknoloji ile doğru orantılı olarak doğuyor. Bunun en büyük nedeni ise mezun sayısının artması, buna bağlı olarak iş hacminin daralması ve istihdamın düşmesi olarak görülüyor.

Otomasyon Yaratıcılığı Arttıracak

İnternetin ve teknolojinin bu kadar yaygın olduğu bir zamanda, devletler bu durumu lehlerine değerlendirmektedirler. Otomatik otomobillerde ve insansız uçaklardaki ilerlemeler gibi gelişmelerle, yeni teknolojilerin binlerce mesleği tarihe karıştıracağına inanılıyor. Hatta bu yüzden daha şimdiden bazı organizasyonlar ufak ufak piyasadan çekiliyor. Teknolojideki gelişmeler bazı sektörleri geçici olarak yerinden oynatabilirken, tarih bize teknolojinin yok ettiğinden çok daha fazla işi yaratma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Standart iş süreçlerinin ve kullanıma hazır bilgi işlem çözümlerinin modernleştirilmesi, girişimcilikte ustalık ve yenilik yürütme için daha fazla alan sağlayacaktır. Böylelikle girişimciler yeniliğe daha fazla zaman ayırabilecek ve rutin işlerine daha az zaman ayıracaklar. Bu da onları her zaman daha ileriye taşıyan bir durum olacaktır.

Sanal Şirketler

Son on yılda küreselleşme, sektörler arası güven ve uluslararası dış kaynak kullanımında önemli bir artış görüldü. Geniş bant ve bulut bilişim alanındaki gelişmeler sayesinde şirketler uzaktan çalışmanın onlar için düşük maliyetli ama verimli bir çalışma şekli olduğunu düşünüyor. Bureau of Labor Statistics (Çalışma istatistikleri Ofisi), ABD’de işçilerin %32’sinin 2016’da çalışmalarının bir çoğunu veya tamamını evden yürüttüğünü tespit etti. Şu an günümüzde bunu uygulayan birçok şirket var ve bu eğilim giderek artıyor. Bunun girişimcilik için anlamı, şirketlerin dünyanın herhangi bir yerinden işletilebilecek, konumdan bağımsız girişimlere yönelmeleridir.

Açık İş Birliği

Girişimcilik alanındaki fikirlerinizi ve hayallerinizi sürdürmek çok önemlidir. Ancak teknolojik gelişmeler hızla devam ederken, girişimciler fikirlerini kabul ettirmek ve onay almak için birkaç yıl beklemek yerine piyasa araştırmasına çıkmayı ve piyasa canlılığında yer almayı daha mantıklı buluyorlar. Sonuçta yatırımcılar ve müşteriler yalnızca ihtiyaçları olan şeylerle ve şirketlerin bu ihtiyaç doğrultusunda onlara ne sundukları ile ilgileniyorlar. Önemli olan girişimciliği bir şekilde değerlendirmek, bunun için başlangıç noktasında ilgili şirketlerle iş birliği yapmak, belki de girişimcilere ve girişimci adaylarına birçok yeni fırsat kapıları açmak olacak. Gelişen ve değişen teknoloji de bunun en büyük göstergesidir.

Günümüzde girişimciliğin en modern örneklerinden olan Network Marketing

kamagra pills

, yediden yetmişe herkesin ilgilendiği bir alan. Türkiye’de Network Marketingin en önemli temsilcisi QNET, dünya üzerinde milyonlarca bağımsız temsilci ile çalışmakta. Mevcut öngörüler de yakın gelecekte girişimci adayları için Network Marketing sisteminin büyümeye ve önemini artırmaya devam edeceğini söylüyor.