En başa dönelim: girişimci kime denir? Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapmak amacıyla üretim unsurlarını en kazançlı koşullar altında bir araya getiren kişiye denir. Ancak insanlar tesadüfen girişimci olmamaktadırlar. Birçok insan girişimci olurken farklı motivasyonlara sahiptir. Motivasyon genel anlamıyla bir işi verimli bir şekilde yapma isteği olarak da bilinir. Önemli olan, sahip olunan motivasyonun iş ortamında da yüksek tutulabilmesidir.

Buna göre girişimcilik motivasyonu için sıradan birini fırsatlar yaratan, servetini ve ekonomik kalkınmayı en üst düzeye çıkartacak atılımlarda bulunan güçlü bir iş adamına dönüştürme sürecidir diyebiliriz.  Burada motivasyon, belirlenen hedeflere ulaşmak için riskleri kabul eden ve belirsizliklerle yüzleşebilen güçlü liderler veya güçlü girişimciler olmak için neler yapabileceklerini belirlemede önemli rol oynamaktadır.

İyi bir girişimci olmanız için belirleyici etkenlerden olan motivasyonun kaynağını uzmanlar ikiye ayırmaktadır. Gelin detaylarına birlikte bakalım:

İç Faktörler

1- İyimserlik: Olumlu tutum ve algı, bireyi olumsuz ve zorlu durumlarda bile iyi çalışmaya teşvik eder.

2- Olumlu Tutum: Bireyleri başarılı girişimci olma konusunda motive eden en önemli faktördür. Olumlu tutum sergilemek bireyin yapıcı düşünce geliştirmesine yol açar, onları güçlü girişimciler olmaları için motive eder.

3- Öz Motivasyon: Pek çok kişi, iyi fikirleri olmasına rağmen, bu fikirleri iş geliştirme için kullanamaz; ancak kendi kendine motive olan insanlar fikirlerini uygulamak için kararlar alabilir.

4-Coşku: Coşku daha iyi çözümler bulmak için motive eder, nihayet fikirleri dengeler ve girişimcilerin yaratıcı ve yenilikçi olmalarını sağlar.

5-Eğitim: Eğitim, bir kişiyi inovasyon yapma ve yeni ürünler yaratma sürecinde motive eden en önemli faktördür. Zamanla edinilen bilgi ve doğuştan gelen yetenekler, bir kişiyi başarılı bir girişimci olma yolunda büyük ölçüde motive edebilir.

Dış faktörler

1- Etki: Aile üyelerinin, arkadaşların ve toplumun etkisi, bireyleri girişimci olmaya motive eder. Burada insanlar başarılı girişimcilerden veya başkalarının sözlerinden etkilenirler.

2-Kaynakların Mevcudiyeti: Girişimci olma, arazi, iş gücü, para, makine ve malzeme mevcudiyeti olmak üzere bireyleri yeni bir işe başlamak için motive eder. Her ne kadar bireylerde yaratıcılık, zekâ, bağlılık ve coşku olsa da kaynakların doğru kullanılamaması girişimciler için bir engel teşkil etmektedir.

3-Ürünün Talebi: Belirli bir ürüne olan yüksek talep

, girişimcileri yenilikçi ve katma değerli ürünler üretmeye motive eder. Bu nedenle ürün talebindeki artış girişimci olmak için oldukça motive edicidir.

4-Hükümet Politikası: Hükümetin sağladığı sübvansiyonlar ve faydalar girişimcileri yeni ürünler üretmeye motive eder veya bireyleri girişimci olmaya motive eder. Hükümet politikaları, yeni firmalar kurulmasında daha yüksek etkiye sahiptir ve ekonomik kalkınmaya yol açar.

5-Teknolojik Gelişmeler: Teknolojik gelişmeler, fikirleri ürüne dönüştürme, üretimdeki fizibilite ve beklenen başarı oranını artırma söz konusu olduğunda girişimciler için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Yeni teknolojiler, hataları ve üretim maliyetini düşürür ve başarı oranını en üst seviyeye çıkarır. Bu yüzden insanlar, teknolojideki artışla birlikte girişimciliğe daha çok yönelmektedir.

Sizin motivasyon kaynağınız nedir? Girişimci olma yolunda bu yazıyı sonuna kadar okumak önemli bir adım. Araştırma ve öğrenme azminiz ve motivasyonla birlikte, girişimcilik yolunda hızla ilerlemek için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz.