Girişimci TDK tanımı ile ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis anlamında gelmektedir. Başka bir ifade ile girişimci, maddi bir kazanım sağlamak için mevcut ve potansiyel bütün riski üstlenen kişi anlamına gelmektedir. Girişim işe bu kişilerin yaptığı atılım anlamına gelmektedir. Temel anlamda böyle olsa da halk tabirinde kendi işini kurmak olarak nitelendirilir. Daha çok kendi geleceğini belirlemek isteyen insanların teşebbüsüdür. Girişimcilik aslında biraz da bu riskleri üstlenebilme ve kendine güvenme cesaretini de gerektirir.

Eğer bir kişi kendine güvenmiyorsa bir iş fikri olsa bile o kişi tam anlamıyla girişimci sayılmaz. Çünkü bireyin girişimci olabilmesi için belli başlı kriterlere sahip olması gerekir. Bunlara ek olarak girişimciler çok atak insanlardır. Başkalarının görmediği fırsat ve avantajları görürler. Başarılı girişimciler genelde bu şekilde pazardaki avantajları değerlendirerek başarı elde ederler.

Girişimci iş kurarken veya girişimlerini hayata geçirirken kendilerine kâr sağlamanın yanında ürün ve hizmetleriyle de yaşadığı toplumdaki bireylerin çıkarlarını düşünen kişidir.

Girişimcilik ise zaman ve çaba harcanarak fiziksel ve sosyal riskler alınması sonucu bireysel farklı bir değer yaratma sürecidir. Bu süreçte ortaya konulan değer bir veya birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Girişimciliklerde risk faktörünün olması girişimci adaylarının cesaretini yüksek oranda kırmaktadır.

Risk seviyesinin minimum olduğu girişim çeşitleri de vardır. Bu girişimlerde kişiler mevcut bir markanın ürün veya hizmetini pazarlayarak maddi kazanım elde ederler. Bir markayla çalışmanın avantajı, markanın daha önceden bilinir olmasından dolayı ürün ve hizmetlere bir güvenin olması ve nihai satış işleminin gerçekleşme olasılığının yüksek olmasıdır.

Tüm bunlara ek olarak girişimcinin girişimini hayata geçirmesi için gerekli olan, tedarik zincirine para vermek, depo kiralamak, dükkan kiralamak, ürün üretmek gibi maddi ve manevi masraflar bulunmaktadır. Bu maliyetlere katlanmadan da girişimci olmanız mümkün. Örneğin, ülkemizde hizmet veren QNET’i ele alalım. Girişimciler veya girişimci adayları QNET’ten alacakları ürünler ile depo, dükkan kiralamak, ürün üretmek gibi zahmetli aşamaların hiçbiri ile uğraşmadan gelir elde edebilirler.

Girişimcilik çeşitlerini ele aldığımız yazımızı okumak için tıklayın.