Girişimcilik birçok insan için yüksek gelir ve daha iyi bir hayat standardı fırsatı anlamına gelmektedir. Bu fırsatları maaşlı bir işte çalışarak elde etmenin mümkün olmadığını fark eden bireyler girişimciliğe yönelmektedirler. Türkiye’de girişimciliğin son zamanlarda iyice yükselmesinin başlıca nedeni de budur. Özellikle sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanılmasıyla birlikte girişimciliğe yönelim artmıştır.

İşte tam da bu noktada Network Marketing’in (doğrudan satış sistemi) ne olduğunu iyi anlamaya ihtiyacımız var. Çünkü bu sistem, doğru uygulanırsa, insanlara kendi işini kurma fırsatı sunuyor. Network Marketing, özellikle diğer mesleklere kıyasla oldukça gençtir. İsminin yeni yeni duyulmaya başlanmasının yanı sıra şimdiden 100 milyondan fazla bağımsız temsilci ile dünya çapında 180 milyar dolarlık satış gerçekleştirilmektedir. Araştırmalara göre diğer mesleklerden farklı olarak, bu sektörde ve ulaştığı başarıda kadınların ve Y kuşağının payı çok büyüktür.

1.5 milyon serbest girişimcinin faaliyet gösterdiği doğrudan satış sektörünün yıllık cirosu 1.2 milyar lirayı aşmaktadır. Gelir elde eden 1.5 milyon kişinin yaklaşık %20’sini Y kuşağı

, %70’ini kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca çalışanların da satış elemanı değil, serbest girişimci olduğu özellikle Doğrudan Satış Derneği (DSD) tarafından belirtilmiştir.

Kadın Girişimcilerin Artması

Ülke ekonomisi açısından kadın istihdamının önemini tüm dünya hükumetleri fark etmiş durumda. Hatta kadın girişimci sayısının artması için birçok projenin ve teşvikin de hayata geçirildiğini gözlemliyoruz.

Dolayısıyla girişimcilik desteklenirken, girişimciliğin; kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif bir rol oynamasını mümkün kılması beklenmektedir. Bu sistem içerisinde kadınlarımızın da aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları, bu işin ne kadar doğru bir noktaya temas ettiğinin göstergesidir.

Özellikle Network Marketing sisteminin son zamanlarda oldukça yaygın olması ile beraber birçok kadın girişimci de bu alana yönelmeye başladı. Doğru ve köklü bir şirketle çalışırsanız, sınırsız kazanç imkânı sunan bu sistem aynı zamanda kadın girişimcilerin işlerini kurmaları, büyütmeleri ve yönetmeleri açısından büyük bir fırsattır. Bu sistem sayesinde başarılı olmak için yapmanız gereken en önemli şey, istek ve hevesle çalışmaktır. Network Marketing büyüyen bir meslektir ve bu sisteme kadınlar öncülük etmektedir.

Y Kuşağı İçin İdeal

Y kuşağı, sabırsız, bireyci, egosu ve özgüveni yüksek, her şeyi hemen isteyen ve hemen tüketen bir kuşak olarak bilinir. Bunun yanı sıra Y kuşağını, X kuşağından ayıran en önemli özellik, onların teknolojiyle ve tüketimle gönüllü bir ilişki içinde olmalarıdır. Özellikle internet kullanımında uzmanlaşmaları sayesinde çoklu kimlikler edinmişlerdir. Bu da onları girişimci, sonuca odaklanan ve tutkulu bireyler yapmakta. Avrupa’da Y kuşağı için doğrudan satış sektörünün gelecekte de önünün açık olduğu, hatta bu konuda Türkiye’nin de önemli bir pazar olduğu söyleniyor.

Tüm dünyada istihdamı doğrudan etkileyen, özellikle kadınların ve gençlerin ekonomik bağımsızlığı için fırsat yaratan Network Marketing, girişimcilik için büyük bir adım. Bu sektörün genel algısı zamanla nasıl şekillenecek, bekleyip göreceğiz. Ancak şu bir gerçek ki, gün geçtikçe erişilebilir hale gelen girişimcilik, geleceğin yükselen yıldızı olmaya devam edecek.