Girişimci TDK tanımı ile ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis anlamında gelmektedir. Başka bir ifade ile girişimci, maddi bir kazanım sağlamak için mevcut ve potansiyel…