Genelde 1996 -1997 yılı doğumluları kapsadığı söylense de, güncel kaynaklara göre 2000 yılından itibaren dünyaya gelmiş bireylerin oluşturduğu nesle Z kuşağı deniyor. Tamamıyla teknolojinin çığır açtığı bir çağda doğmuş olmaları sebebiyle teknolojiyle oldukça iç içe yaşayan bu jenerasyona, “internet kuşağı” da deniyor. Oldukça akıllı olmalarıyla beraber, kişisel hırslarının da son derece yüksek olması ve girişimciliğe olan ilgileri kuşağın en belirgin özelliklerinden.

Araştırmalar Z kuşağının kendi kariyerleri için sorumluluk almaktan korkmayan ve kariyerlerini oluştururken kendi kendilerine, sıfırdan başlayan bireyler olduğunu göstermekte. Bir Gallup çalışmasına göre, 9 ila 12. sınıflardaki 10 öğrenciden yaklaşık 8’i kendi işinin patronu olmak istediğini söylüyor. Millennial Branding tarafından yapılan bir başka çalışma, lise öğrencilerinin yüzde 72’sinin ve üniversite öğrencilerinin yüzde 64’ünün kendi işini kurmaya istekli olduğunu göstermektedir. Peki, gençleri girişimci bir zihniyeti benimsemeye teşvik eden nedir? Girişimciliğe teşvik eden başlıca üç faktörü sıralamak gerekirse:

  1. Genç İşçi Piyasasının İstihdamı: 2011 yılından itibaren, gençlerin sadece yüzde 36’sı istihdam edildi. Geri kalan kesimin büyük bir çoğunluğu hayatının çoğunu devamlılığı olmayan, sigortasız farklı farklı işlerde çalışarak geçiriyor. İş piyasası, gençleri işe girmek yerine kendi işini kurmaya teşvik ediyor.
  2. Peer-to-peer Sitelerin Ve Uygulamaların Yükselişi: Bazı siteler sayesinde, becerilerinizi ve bilgilerinizi kullanarak para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Gençler kurulan bu ağların tüm nimetlerinden faydalanıyor. Birçok online ve mobil platform gençlerin serbestçe çalışabilecekleri işleri kolayca bulmalarını ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmalarını sağlıyor.
  3. Sosyal Medyanın Yaygınlığı: Sosyal medya sayesinde kendi içeriğinizi oluşturmak ve tanıtmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Özellikle YouTube, becerilerini dünya ile paylaşmaya istekli, yenilikçi gençlerin dikkatini çekti. Günümüzde gençler kendi YouTube kanallarını kurabilir ve hemen hemen her konuda kendi içeriklerini yazabilir, yönlendirebilir, üretebilir, yükselebilir ve kendi tanıtımını yapabilirler. Medya yayınları ve büyük markalar bu girişimci gençlerin etkilerini kabul ediyor.

Gençler sadece tanınmak için değil, aynı zamanda kendi işlerini kurmak, ürünlerini üretmek, tanıtmak ve satmak için de sosyal medyayı kullanıyorlar. Girişimci Z kuşağı iş piyasasının iyileşmesini beklemek yerine kendileri harekete geçiyor ve kendi küçük işletmelerini kuruyorlar. Birçoğu zaten var olan şirketlerde staj yapıyor ve daha sonra bu deneyimi kendi şirketlerini kurmak için kullanıyor.

Z kuşağının girişimci doğası bugün onların network marketinge hem daha yatkın olmasını, hem de bu alanda başarıya sabırla ve daha büyük motivasyonla ulaşmasını sağlıyor.